Rreth nesh


Si kompani e re dhe dinamike, që nga viti 2008 kemi qenë të përkushtuar plotësisht te rrjeti i telekomunikacioneve në Zvicër dhe që nga atëherë në vazhdimësi jemi specializuar në veprimtaritë përkatëse, duke e zgjeruar gjithnjë e më shumë gamën e shërbimeve tona. Synimi ynë është që të luajmë një rol aktiv në ndërtimin e rrjeteve të telekomunikacionit në Zvicër dhe për të vënë themelet e komunikimit të sotshëm e të ardhshëm. Sot ne ofrojmë të gjitha shërbimet që përfshihen në një rrjet telekomunikacioni, nga studimi paraprak e deri te mirëmbajtja e tij. Ne, shquhemi, mbi të gjitha, për shërbimet e kombinuara në fushat e inxhinierisë civile, teknologjisë dhe inxhinierisë dhe për shkallën e lartë të specializimit në rrjetet FTTx.

Që nga themelimi kompania jonë ka shënuar rritje të vazhdueshme, ndërsa aktualisht ka të angazhuar në punë 200 specialistë, të cilët punojnë për klientët tanë në Zvicër në 6 lokacione.

Vizioni

MultiNet Communication është zgjedhja e parë e zgjidhjeve të integruara në sistemet zvicerane të telekomunikacionit. Si ofrues i shërbimeve më të mira, jemi pionierë në shërbimet e kombinuara të inxhinierisë, ndërtimit të rrjetit dhe shërbimeve teknike.

Misioni

Puna jonë mbështetet gjithmonë në kulturën e korporatës sonë, respektivisht vlerat e praktikuara dhe të mirënjohura dhe mbi standardet qëllimet që përcaktojnë sjelljen njerëzore në çdo aktivitet brenda kompanisë sonë.

Politika e korporatës


Respekti

Ne sillemi ashtu siç duam që të tjerët të silleshin me ne. Ne, kultivojmë qëndrime që mbështeten në respekt, ndihmë dhe edukatë.

Komunikimi

Komunikojmë hapur dhe me ndershmëri. Nëpërmjet besimit dhe besueshmërisë, ne përpiqemi fort që klienti ynë të jetë shumë i kënaqur.

Efikasiteti ekonomik

Pavarësia jonë garanton shkallën më të mundshme të autonomisë në vendimmarrje, dhe na jep mundësi të identifikohemi me kompaninë tonë. Ne, marrim vendime afatgjata, të orientuara te fitimi, që të sigurojmë riparimin e makinerive, renovimin strukturor ose zgjerimin e mëtejmë e pronave të kompanisë dhe investime fitimprurëse.

Mjedisi

Për ne është e rëndësishme të tregojmë ndjeshmëri për mjedisin. Nëpërmjet organizimit optimal dhe proceseve të punës, ne parandalojmë teprimet.
Për këtë qëllim punojmë edhe me partnerë rajonalë e të specializuar kurdoherë që kjo është e mundur. Ne, regjistrojmë në mënyrë sistematike dhe vlerësojmë bilancin ekologjik ashtu që të përpiqemi ta përmirësojmë atë në mënyrë të qëndrueshme dhe me objektiva të përshtatshme. Ne jemi gjithashtu të përkushtuar që të respektojmë të gjitha kërkesat detyruese.

Vendimet

Duke ofruar një gamë gjithëpërfshirëse të shërbimeve të brendshme dhe duke nxitur pavarësinë dhe kompetencën profesionale të punëtorëve tanë, ne përpiqemi për të ndjekur rrugë të shkurtra në marrjen e vendimeve dhe me fleksibilitet të nevojshëm në mënyrë që të sigurohen shërbime sa më efikase.

Çështjet sociale

Burimet njerëzore janë në qendër të vëmendjes sonë. Si kompani shërbimesh, ne e dimë sa të rëndësishëm janë punëtorët tanë. Ne u ofrojmë atyre mbështetje maksimale në arritjen e synimeve të tyre, ashtu siç u ofrojmë një mjedis pune të këndshëm dhe atraktiv. Pavarësisht se sa të mëdhenj jemi, ne duam të ruajmë dhe të krijojmë atmosferën e një familjeje.

Cilësia

Ne, ofrojmë dhe garantojmë mbi cilësinë dhe kualitetin e shërbimeve/punimeve tona sipas asaj që mund të dakordohemi paraprakisht, respektivisht çmim/performancë. Ne, orvatemi të kryejmë punë të orientuara dhe të qëndrueshme nga klienti. Po ashtu, jemi të përkushtuar që të sigurojmë një proces të përmirësimit të vazhdueshëm.

Siguria në punë

Shëndeti dhe mirëqenia e punëtorëve tanë janë të rëndësishme për ne. Kjo është arsyeja përse i kushtojmë rëndësi të madhe parandalimit të aksidenteve dhe sëmundjeve. Punëdhënësit dhe punëmarrësit sigurohen që të implementojnë dhe zbatojnë masat për shëndetin dhe sigurinë në punë. E drejta e pjesëmarrjes është e garantuar në të gjitha nivelet.

Bashkëpunoni me ne!

MultiNet Communication është zgjedhja e parë e zgjidhjeve të integruara në sistemet zvicerane të telekomunikacionit.