Shërbimet


Blerja

Planifikim dhe projektim

Ndërtim të rrjetit

Tërheqje të kabllove

Teknologjia e ngjitjes / lidhjes

Teknologji të matjes

Instalime të brendshme

Operimi dhe mirëmbajtja

Blerja

Planifikim dhe projektim

Ndërtim të rrjetit

Tërheqje të kabllove

Teknologjia e ngjitjes / lidhjes

Teknologji të matjes

Instalime të brendshme

Operimi dhe mirëmbajtja

Blerja

Planifikim dhe projektim

Ndërtim të rrjetit

Tërheqje të kabllove

Teknologjia e ngjitjes / lidhjes

Teknologji të matjes

Instalime të brendshme

Operimi dhe mirëmbajtja

Bashkëpunoni me ne!

MultiNet Communication është zgjedhja e parë e zgjidhjeve të integruara në sistemet zvicerane të telekomunikacionit.